Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Silinir? Eskişehir Ceza Avukatı

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı-Eskişehir Ceza Avukatı

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Silinir? Eskişehir Ceza Avukatı

Kişi hakkında kesinleşmiş ceza, mahkumiyet ve güvenlik tedbirlerini içeren, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kayıtlardır. Türk Mahkemeleri, Türk Cumhuriyet Başsavcılıkları veya gerekse yabancı adli makamlarca şahısların almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınmış mahkumiyet kararları bu kayıtta yer alır.Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Adli Sicil ve Sabıka Kayıtlarına Hangi Yollardan Ulaşılabilir?Eskişehir Ceza Avukatı

Adli Sicil ve Sabıka Kayıtları e-devlet üzerinden veya en yakın adliyelerden temin edilebilmektedir. Adli Sicil Şefliklerinden, adli sicil kaydı alınabilmek için bizzat başvuru gerekmekte ya da vekaletnamelerde açıkça yazdığı taktirde vekaletli avukatlar ile de temin edilebilmektedir.Eskişehir Ceza Avukatı

Adli sicil kaydında yer alacak bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 4.maddesinde belirtildiği üzere, hapis cezaları, denetim süreleri, adli para cezaları, erteleme kararları gibi karar ve bilgiler yer almaktadır.Eskişehir Ceza Avukatı

Bunun dışında kovuşturma aşamasında bile olsa uzlaşmanın sağlanması, takipsizlik kararları, disiplin suçları ve sırf askeri suçlar hakkındaki mahkumiyetler, disiplin ve tazyik hapsi, ayrıca idari para cezalarına ilişkin kararlar adli sicil ve istatistik kayıtlarına işlenmez. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararlarının yerine getirilmesi ile adli sicil kayıtlarına işlenmemektedir. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının açıklanmasının ardından geri bırakılan süre boyunca ayrı bir defter kaydında tutulmaktadır.Eskişehir Barosu

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Şartlar nelerdir?Eskişehir Ceza Avukatı

1-)Kişiler hakkında verilen ceza ya da güvenlik tedbiri infazı tamamlanması ile,

2-)Kişiler hakkındaki cezaların mahkumiyetine ilişkin bütün şartları ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme durumu ve/veya etkin pişmanlık durumunda,

3-)Ceza zamanaşımı süresinin dolması ile,

4-)Genel veya özel af ile,

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Çeşitli Süre Ve Şartlar-Eskişehir Barosu

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Yukarıda belirtilen durumların olması halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinir ve Adli Sicil Arşiv kaydına alınır. Arşiv kayıtları ise 5 yıllık sürenin geçmesi ile silinmektedir.

Adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümleri ve ceza ertelemesi hakkındaki hükümler adli sicile kaydedilmeden, direkt olarak adli sicil arşiv kaydına alınır. Bu tür arşiv kayıtlarının silinmesi için de 5 yıllık sürenin geçmesi beklenmektedir.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir?

Eskişehir Ceza Avukatı

Kişinin ölümü ile birlikte adli sicil veya arşiv kayıtları tümüyle silinir. Eskişehir En İyi Ceza Avukatı

Adli Sicil Kaydının silinmesi ile arşiv kayıtlarının silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bireysel müracaat veya vekaletnameli avukat vasıtası ile başvuru gerekir. Bunun dışında ayrıca Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak basit bir dilekçe ile adli sicil arşiv kaydının silinmesi talep edilebilmektedir. Bunun için dilekçenin yazılması, ekinde kimlik fotokopisi ve adli sicil ve sabıka kaydının eklenerek en yakın Cumhuriyet Başsavcılıkları Muhabere Kalemleri kanalıyla dilekçelerin gönderilmesi yeterli olacaktır.

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Silinir? hakkında daha fazla bilgi almak için bizleri Eskişehir’de yer alan avukatlık büromuzda ziyaret edebilirsiniz.

Eskişehir Ceza Avukatı

Sabıka kaydınızı sildirmek ve daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Eskişehir Bölgesinde Avukatlık Hizmeti Verdiğimiz Tüm Faaliyet Alanlarımızı Görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eskişehir Ceza Avukatı

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir? Nasıl Silinir? Eskişehir Ceza Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön