Arama sonuçları

Nafaka Nasıl İptal Edilir?

Nafaka İptal Başvurusu Evlilik birliğini noktalamak isteyen bireyler gerekli hazırlıkları yaparak boşanmaya karar verir. Bu boşanma esnasında yoksulluk nafakasına da hüküm verilebilir. Mahkeme kararı ile hükmedilen nafakanın her ay nafaka yükümlüsü tarafından nafaka alacaklısına ödenmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda hükmedilen nafakanın mahkeme kararı ile kaldırılması da mümkündür. Fakat bilinmesi gerekir ki nafaka kendiliğinden son bulmaz. […]

Nafaka Davası Nedir? Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanmada Nafaka Davası Nafaka; bireyin, geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kişilere karşı mahkeme kararı ile ödenmesi gereken aylığı ifade eder. Nafaka, boşanmada nafaka davası ya da boşanma davasının tamamlanmasının ardından olmak üzere her durumda talep edilebilir. Talep edilen nafakanın alınabilmesi için Eskişehir nafaka avukatı noktasında başarılı bir hukukçu ile birlikte çalışmak oldukça mühim olacak ve menfaatin […]

Nafaka Nasıl Arttırılır? Eskişehir Boşanma Avukatı

NAFAKA ARTTIRMA DAVASI NASIL AÇILIR?Eskişehir Boşanma Avukatı Nafaka arttırma davası boşanmaya bağlı olarak kişilerin nafakaya bağlanması sonrasında nafakada değişikliğe gidilmesi amacı ile açılan davalardır. Boşanmaya bağlı olarak kişilere bağlanan nafakalar arasında yer alan yoksulluk ve iştirak nafakası, enflasyon durumuna, kişilerin ekonomik gücüne ve yaşam şartlarına göre yetmeyebilmekte ve az gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda kendisine nafaka […]

Boşanma Davası Delilleri-Eskişehir Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Deliller Hukukumuzda yer alan davaların kahir ekseriyetinde delil, sürecin başından neticeye olan etkisine kadar oldukça önemlidir. Boşanma davasında deliller de aynı öneme sahiptir. Davayı açan birey, iddia ettiği boşanma sebeplerini ispat etmekle yükümlüdür. Delil, bu ispatı sağlayan araçların başında gelmekte olup hukuka uygun bir şekilde öne sürülmelidir. Hukuka aykırı yol ve yöntemler ile […]

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat- Eskişehir Senet Tahsilatı

Haciz Nedir?Eskişehir Alacak Tahsilat Haciz Nasıl Yapılır?Eskişehir Alacak Tahsilat Haciz nedir? Haciz; icra ve iflas hukukunun en önemli konuları arasında yer almaktadır. Haczin konusunu borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerde bulunan alacakları ve parasal mal varlığı oluşturmaktadır. Haciz işlemleri sırasında borçlunun tüm malları değil de borcuna karşılık gelen malları haczedilmektedir. Yasalara göre borçtan […]

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR? Eskişehir Boşanma Avukatı

ANLAŞMALI BOŞANMA-Eskişehir Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen kişilerin mali işlerden varsa çocuk ya da çocukların velayetinin kimde kalacağına kadar pek çok konuda ortak karar alması ve bunu yazılı olarak hazırlaması anlamına gelmektedir. Evlilik birliğine son vermek isteyen kişiler, aralarında hazırlayacakları bir protokol ile mahkemeye başvurarak kısa süre içerisinde sorunsuz bir şekilde boşanabilmektedirler. […]

İFLAS NEDİR? (2.BÖLÜM) Eskişehir İcra Avukatı

İflasın Hukuki Sonuçları Nelerdir?Eskişehir İcra Avukatı İflas eden, elindeki tüm parayı bitiren kişiye müflis denilmektedir.Eskişehir İcra Avukatı İflasın hem özel hem de kamu hukuku bakımından birtakım sonuçları bulunmaktadır. İflasın açılmasıyla beraber hem müflisin kendi elindeki mallar hem de üçüncü kişilerin elindeki malları; bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle, söz konusu mallara dair iflas masası […]

Eskişehir Boşanma Avukatı

Aile hukuku, Medeni kanun kapsamı içinde yer almaktadır. Aile ilişkilerini düzenlemektedir. Evlilik ilişkilerinin boşanma olsa bile devam edeceği, özellikle müşterek çocukların varlığı halinde taraflar arasındaki ilişkilerin süreklilik arz edeceğinden, Aile hukuku, medeni hukukun diğer alanlarından farklılıklar göstermektedir. Evlilik birliği, eşlerin beraber yaşamaları, sadakatle yaşamaları ve birbirlerine yardım etmeleri zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Aile hukukunda yer alan hükümlerin büyük […]

Eskişehir Avukat

Genel tanımı itibariyle, avukatlar; şahısların birbirleri ve devlet ile ilişkileri sırasında yaşanan anlaşmazlıklar konusunda bilgi birikiminden faydalanılan, şahısları belirli kurum ve kuruluşlarda, mahkeme ve savcılık makamlarında temsil yetkisine sahip olan, temsil ettiği kişi ve kurumların haklarını belirli kanunlar çerçevesinde savunan kişilere denilmektedir. Eskişehir avukat, avukatlık mesleğini icra edebilmek için, kişilerin hukuk öğrenimi görmeleri gerekmekte, hukuk […]

Başa dön