SİZE ÖZGÜ HUKUKİ HİZMETLER VE ÇÖZÜMLERİMİZ İLE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ.

.

ESKİŞEHİR AVUKAT

Faaliyet Alanları

Bilişim Hukuku

Bilişim kavramı, özellikle internet teknolojisinin geniş kitleler tarafından kullanmasıyla birlikte çok daha fazla karşılaştığımız bir yapıdır. Gündelik yaşamda haklara sahip olduğumuz gibi siber...

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında ele alınan dava çeşitleri arasında yer almaktadır. Aile mahkemelerinde en çok görülen dava türleri arasında yer alan boşanma davaları...

Gayrimenkul / İmar / İnşaat Hukuku

Hukuk sistemimizde gayrimenkul, imar veya inşaat hukuku olarak da tanımlanan bu hukuk birimi, genellikle taşınmazlar alanında meydana gelen veya...

İcra İflas / Alacakların Tahsilatı

İcra ve iflas hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri resmi veya yasal şekilde kanun çerçevesine alan bir özel hukuk...

İş Hukuku (İşçi ve İşveren)

Ülkemizde en sık uyuşmazlıkların görüldüğü iş hukuku, ayrıca en önemli hukuk birimlerinden biri olarak işçi ve işveren konularının tamamını bütünlüklü bir şekilde ele almaktadır...

Medeni Hukuk

Türk hukuk sisteminin büyük bir bölümünü kapsayan medeni hukuk, yürürlükte bulunan hukuk kurallarının ve düzenlemelerin, ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, aile kurumunun içindeki ilişkileri...

Miras Hukuku

Kişilerin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri tasarrufları ve vefat etmeleri halinde ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra ölüm karinesinin varlığı gibi hallerde mirasa konu olan malların...

Sağlık Hukuku

Özel hukuk dallarından biri olan sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren tüm kamu ve özel sağlık kurumları ile bu alanda hizmet veren ve alan kişilerin haklarını düzenleyen bir hukuk birimi olarak kabul edilmektedir. ..

Av. Canbek TEKİN

Canbek Tekin; İlk ve Orta öğrenimini Atayurt Koleji ve Elkhorn High School’da tamamlamış olup iki yıl Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamıştır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tekin, Sofuoğlu Legal’ de çalışmalarını sürdürmüş olup, daha sonra Kırdemir Hukuk Danışmanlık ofisinde çalışmalarına devam etmiştir. 2019 yılında TKN hukuk bürosunu kurmuştur. Eskişehir barosuna kayıtlı olan Tekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Tekin; Birleşme ve

ve Devralmalar, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku başta olmak üzere; ayrıca Göçmenlik Hukuku, Ceza hukuku alanlarında müvekkillerine danışmanlık vermektedir. Tekin, aynı zamanda hukuki risk yönetimi ve kişisel verilerin korunması kanuna uyum alanında tecrübeye sahip olup, bu alanda çalıştığı projelerde müvekkillerine yol göstermektedir.

eskişehir-avukat-tkn-hukuk-

Eskişehir AVUKAT

Hukuki Destek

Eskişehir'de hukuki desteğe ihtiyacınız olduğunda uzman avukatlardan profesyonel hizmet alınması önem teşkil etmektedir. Yaşadığınız mağduriyetlerde hak kayıplarına uğramamak için TKN Hukuk büromuzdan detaylı hukuki desteği alabilirsiniz. Eskişehir avukat bürosunu butona tıklayarak arayabilirsiniz.

Eskişehir AVUKAT HUKUK BÜROSU HAKKINDA

Sıkça Sorulan Sorular

eskişehir-avukat-tkn-hukuk-

Sıklıkla Merak Edilen Sorular ve Cevapları.

Ülkemiz hukuk kurallarına göre, kişilerin davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bazı istisnai durumlarda, bu zorunluluk ortadan kalkabilir. Bu durumlar;

  • Adli ve idari mahkemelerde görülen bir davada, davalı ya da davacı konumundaysanız, 
  • Ceza mahkemelerinde görülen bir davada, sanık ya da katılan vasfıyla bulunuyorsanız,
  • İcra dairelerinde yapılan bir işlemde, alacaklı ya da borçlu sıfatıyla bulunuyorsanız gerçekleştirilecek işlemlerde avukat tutma zorunluluğunuz ortadan kalkar. 

Çeşitli durumlarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sizi mahkemede alanında uzman bir avukatın temsil etmesi kanunlar önünde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından oldukça önemlidir. Avukatlar; farklı hukuk dallarında özel eğitim görmüş kişilerdir. Bu anlamda temsil yetenekleri bulunur ve sizi en iyi şekilde temsil edebilirler.

Avukatlar, mesleki nitelik bakımından serbest meslek sınıfı içerisinde değerlendirilmektedirler. Vergi kanununda da ifade edilen serbest meslek tanımlamasında, işin nitelik ve nicelik bakımından, meslek erbaplarının dinamiklerine göre şekillendiği net bir biçimde tanımlanmaktadır. Yine bu tanıma göre avukatlar, çalışma saati, çalışma ücreti ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın tamamen kendi yetki ve inisiyatifleri ile hizmet vermektedirler. 

Dava dilekçesi; dava süreci öncesinde, davaya konu olan olaya ve davacı olunan tarafa ilişkin detayların net ve resmi bir biçimde yazılı olarak ifade edildiği evrak niteliğindeki belgelerdir. Dava dilekçesi yazılırken belli başlı kurallar dâhilinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, yanlış olarak hazırlanan bir dava dilekçesi davanın seyrini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

  • Dava dilekçesi, gereğinden fazla uzun ya da çok kısa olarak hazırlanmamalıdır.
  • Dilekçede kullanılan anlatım dili resmi ve sade olmalıdır. 
  • Konu ile ilişkisi olmayan ve gereksiz detay olarak ifade edilebilecek noktalara yer verilmemelidir.
  • Mahkemeye sunacağınız deliller varsa, ek olarak sunacağınız belgeler bulunuyorsa bunlar madde halinde dilekçede belirtilmeli ve bu delil ve evraklar liste halinde ve sıra numarası ile yazılmadır. 
  • Dilekçede,  davalı ve davacının kişisel bilgileri, davayı görecek mahkemenin adı, davayı açma nedeni gibi detay bilgiler de yer almalıdır. 
ESKİŞEHİR İŞ
AVUKAT

Eskişehir bölgesinde uzman iş avukatlarından hem dava takibi hem de danışmanlık hizmeti alarak hak kayıpları yaşamanın önüne geçebilirsiniz.

ESKİŞEHİR BOŞANMA AVUKAT

Eskişehir bölgesi boşanma davalarında hak kayıpları yaşamamak ve deliller ile birlikte dava dosyası oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç duyduğunuz hukuki desteği alabilirsiniz.

ESKİŞEHİR İCRA
AVUKAT

Eskişehir TKN Hukuk büromuzda görev yapan uzman icra hukuku avukatları aracılığıyla ihtiyaç duyduğunuz profesyonel hukuki desteği alabilirsiniz.

ESKİŞEHİR SAĞLIK
AVUKAT

Eskişehir bölgesinde sağlık hukuku kapsamında yaşadığınız mağduriyetlerde hak kayıplarına uğramamak için TKN Hukuk büromuzdan detaylı hukuki desteği alabilirsiniz.

Başa dön